Trazi
Početna 

Obavijesti

Informacije...

Informacije o prvom slijedećem tečaju stručnog usavršavanja za
zaštitara i čuvara, svakog radnog dana od 07-15 sati, gđa
Jadranka Smolković, tel. 021 395 833.

Više o uvjetima i programima pročitajte na našim stranicama! read more...

Dobrodošli

G.S. Edukator je jedino ovlašteno društvo od strane MUP-a za izobrazbu zaštitara u Splitsko dalmatinskoj županiji.

Izobrazbu zaštitara provode visokostručni djelatnici i vanjski suradnici sa višegodišnjim iskustvom u svojim strukama.

Pročitajte više >>